Pod względem konstrukcyjnym urządzenia GRASSLIN można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią zegary mechaniczne, wśród których można wyróżnić urządzenia synchroniczne, bez rezerwy działania oraz urządzenia kwarcowe z rezerwą działania. Druga grupa to zegary cyfrowe (elektroniczne). Charakterystyczne dla wszystkich tych wyrobów są różnego rodzaju innowacje, jak na przykład nie narażone na zgubienie elementy przełączające oraz wskazówki minutowe ułatwiające precyzyjne ustawienie czasu w tarczach mechanicznych zegarów przełączających, losowy oraz impulsowy program przełączeń w zegarach elektronicznych, a także interesujące od strony techniczej i praktycznej połączenia – zazwyczaj odrębnych – urządzeń spełniających różne funkcje w jedną całość, co daje w rezultacie wzbogacony zestaw funkcji przełączających. Przykładem mogą być termostaty sprzężone z zegarem sterującym (chronostaty), realizujące program przełączeń w zależności od temperatury i czasu, lub wyłączniki zmierzchowe sprzężone z zegarem sterującym, co pozwala na uwzględnienie w pracy urządzenia jednocześnie natężenie światła i czasu. Takie hybrydowe połączenia umożliwiają pełniejszą kontrolę nad sterowanym urządzeniem, a co za tym idzie mniejsze zużycie energii elektrycznej. Zegary sterujące są produkowane w wersjach z: 1, 2, 3 lub 4 kanałami i programami przełączeń obejmującymi dobę, tydzień, a nawet rok. Istnieje możliwość programowania niektórych zagarów elektronicznych za pomocą komputera i specjalnego, stworzonego do tego celu oprogramowania, co znacznie przyspiesza i ułatwia obsługę tych urządzeń.

Wszystkie produkty charakteryzują się dużą dopuszczalną obciążalnością zestyków roboczych, nawet do 16 A przy napięciu 250 V. Starania konstruktorów oraz ich współpraca z instalatorami sprawiły, że wyroby firmy GRASSLIN wyróżniają się wyjątkowo prostą obsługą i estetyką wykonania.